Maakt succes gelukkig?

(7 minuten leestijd)

Dineke behaalde naast een masterdiploma in de SOCIALE PSYCHOLOGIE aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, enkele jaren hierna ook een master in doceren op universitair niveau. Ze heeft zich vervolgens professioneel verdiept in de POSITIEVE PSYCHOLOGIE.

Dineke is binnen dit kader iets meer dan 2 jaar online onderwijsassistent geweest voor de cursus ‘The Science of Happiness’ aan de University of California in Berkeley en biedt nu internationale coaching aan – zowel online als in persoon. Verder geeft ze lezingen en workshops voor haar bedrijf dat ‘Happiness First’ heet. Je kan haar volgen op www.instagram.com/_happiness_first_ 


Maar al te graag was ik voor het interview naar Portugal afgereisd, de huidige woonplaats van Dineke. Maar gelukkig kon het interview met de PROFESSIONELE EXPERTE IN GELUK op 9 december 2020 online plaatsvinden, ondanks corona.

Wat is geluk? Een eenduidige definitie van geluk is wat lastig vast te stellen, omdat de ervaring in de kern subjectief is. Ook al is de gelukservaring subjectief, deze omschrijving komt het dichtst bij een objectieve weergave: een leven leiden dat als waardevol wordt ervaren en dat vol van betekenis is. Onderzoek laat zien dat geluk een duurzame en stabiele toestand kan zijn als die VAN BINNENUIT komt en als die ook van daaruit gecultiveerd/ontwikkeld kan worden. Verder blijkt dat mensen met meer VEERKRACHT een hogere mate van geluk ervaren. Veerkracht is in dit geval de kracht om effectiever om te gaan met tegenslagen die onlosmakelijke met het leven verbonden zijn. Het is namelijk niet zo dat een gelukkige persoon geen nare dingen meemaakt. Het is binnen de positieve psychologie dan ook vooral niet de bedoeling dat je nare emoties vermijdt of voorkomt, maar juist dat je vooraf een positief tegenwicht probeert toe te voegen aan je leven. Van daar uit kan je makkelijker omgaan met de minder fijne dingen in het leven. Hierdoor kun je groeien ondanks tegenslag. Dit wordt in de psychologie ook wel posttraumatische groei genoemd; waarbij je niet teruggaat naar het niveau van voor de minder fijne ervaring, maar waarbij je er juist sterker uit komt. ‘Veer forward’ zoals Shawn Achor zegt in zijn boek The Happiness Advantage. Een sterke aanrader is ook zijn TedTalk: https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

En hoe stel je je open voor deze staat? BEWUSTWORDING is de eerste en belangrijkste stap. Vaak lopen mensen vast in het leven, omdat ze te ver zijn meegegaan in het oude paradigma dat ‘succesvol zijn gelukkig maakt’. Meestal veranderen mensen namelijk pas als ze echt niet anders kunnen. De maatschappij heeft ons geleerd dat we altijd naar een doel moeten streven in de toekomst en dat geluk zich dan ook tegelijkertijd daar bevindt: pas na het behalen van de promotie of het diploma. Onderzoek laat zien dat dit oude paradigma niet houdbaar is, omdat succes in deze vorm slechts tot een tijdelijke ervaring van geluk leidt. Daarna komt bij veel mensen toch weer een gevoel van leegte terug, waardoor ze soms geloven dat ze misschien harder moeten werken en nóg hoger moeten reiken. Meer dan eens komen mensen hierdoor in een depressie of burn-out terecht, waardoor dan uiteindelijk het besef komt dat ze het anders willen. Na onderzoek komen ze dan bijvoorbeeld bij het veld van de positieve psychologie terecht waar ze ontdekken dat het paradigma omgedraaid blijkt te zijn werken: ‘GELUKKIG ZIJN MAAKT SUCCESVOL, OP JOUW VOORWAARDEN’.

En als we deze paradigma verschuiving inzien, is de eindstreep dan in zicht om gelukkig(-er) te worden? Persoonlijk geloof ik niet dat er in het leven een eindstreep is wat geluk betreft. We blijven altijd in ontwikkeling en ons geluksgevoel kan veranderen door veranderde omstandigheden. Onderzoek laat zien hoe we ons leven kunnen opbouwen vanuit het meer duurzame paradigma dat ‘gelukkig zijn succesvol maakt’, door VAN BINNEN TE BEGINNEN.

De staat van geluk bereik je door te starten met het ontwikkelen van zelfliefde en door met veel meer compassie met jezelf om te gaan. Hierbij is het belangrijk om al je emoties er liefdevol te laten zijn en niet bijvoorbeeld krampachtig alleen de positieve. Onderzoek toont aan dat de grootste barricade voor geluk is dat mensen geen ruimte bieden aan de minder fijne emoties. Terwijl die bij het doorvoelen juist altijd ook een geschenk in zich dragen, van waaruit je met meer ZELFLIEFDE met jezelf kunt omgaan. Zo is boosheid bijvoorbeeld een teken dat iemand over je grenzen is gegaan. In plaats van deze emotie te onderdrukken zoals in de maatschappij vaak gebeurt, kun je het als uitnodiging zien om een volgende keer  je grenzen beter te bewaken. Naast deze eerste stap qua zelfliefde is de volgende manier om de gelukservaring te bestendigen AUTHENTIEKE WAARDEVOLLE DIEPE CONNECTIES MET ANDEREN AANGAAN. Dat is tevens de nummer één voorwaarde voor geluk. Tenslotte kun je dan van hieruit een leven opbouwen op jouw voorwaarden.

Zelf ben ik ruim twee jaar teaching assistant geweest aan de Universiteit van California in Berkeley[1] voor de cursus The Science of Happiness. Hier wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk. Op basis van dat onderzoek werden er onder andere geluksoefeningen ontwikkeld. Het brein moet als het ware opnieuw geprogrammeerd worden, omdat het van nature deels werkt vanuit de negativity bias – waardoor je de werkelijkheid vertekend ziet. Je ziet de werkelijkheid veel negatiever dan deze werkelijk is. Het dagelijkse nieuws versterkt deze onjuiste ervaring van de ´werkelijkheid’, terwijl deze slechts een klein deel laat zien van de realiteit. Als je je brein gaat aanleren de realiteit meer te zien zoals deze werkelijk is, zal je hierdoor positiever worden, meer creatieve mogelijkheden zien en hier ook eerder naar handelen. Verder gaat het ook om FLOREREN OP JE EIGEN RITME EN VOORWAARDEN. Op het einde van de dag ga je bewust na wat goed ging en dat zet je niet af tegen de prestaties van een ander. Je streeft ernaar de beste versie van jezelf te zijn. Hierdoor versterk je je gevoel van zelfwaardering dat stabiel is in tegenstelling tot zelfvertrouwen dat afhankelijk is van de waardering van anderen en hierdoor fragiel. Dit zijn zo enkele stappen, maar het gaat veel verder en ik zou dan ook van harte aanbevelen de cursus van UC, Berkeley te volgen.

En hoe passen we het nieuwe paradigma toe in tijden van een pandemie? De corona pandemie is natuurlijk uitdagend. Het is belangrijk om je emoties te erkennen die deze situatie met zich mee brengt en deze ook zoveel mogelijk toe te laten, want ze mogen er allemaal zijn. De pandemie is een feit. Onze  (aangeleerde/opgebouwde) veerkracht kan ons helpen hiermee om te gaan. Ondanks alle inperkingen die de pandemie met zich meebrengt, kan namelijk nog steeds heel veel. Maar om daarvoor open te staan – is ACCEPTATIE van hoe je je erdoor voelt essentieel, zonder erin te blijven hangen. Stel jezelf de vraag: aangezien het een feit is dat er een pandemie is waar ik over het geheel genomen maar een beperkte invloed op kan uitoefenen – wat kan ik doen om deze periode toch zo fijn en liefdevol mogelijk door te komen? Wat kan ik toevoegen waardoor deze periode minder pijnlijk voelt? WAT KAN WEL NOG? Hoe kan ik onder deze omstandigheden toch nog naar mijn beste vermogen sociale verbinding ervaren met mijn dierbaren? Hoe kan ik deze periode optimaal gebruiken ter voorbereiding op de periode die gaat plaatsvinden na de pandemie?

Hangt geluk af van waar je je bevindt? Ja, voor mij is geluk zeker PLAATS AFHANKELIJK. Je omgeving, zowel materieel als sociaal, heeft een grote invloed op je welzijn. Een negatieve mindset of negatieve energie is besmettelijk. Daarom kunnen we het beste een omgeving en mensen kiezen die het beste in ons naar boven halen. Zo kan je vastgeroest zitten in patronen, omdat je elke dag wakker wordt in dezelfde slaapkamer en vanaf het moment van wakker worden hetzelfde ritueel volgt als de dag ervoor. Aangezien je brein werkt met kettingreacties (neurale ingesleten paden) en je die als dominostenen activeert doordat de stimuli buiten je dezelfde kettingreactie teweeg brengen als de dag ervoor, kan verandering moeilijk zijn ondanks positieve intenties. Bewust je omgeving anders inrichten kan helpen om dat soort vaste patronen te doorbreken. Het kan ook zijn dat je vastzit in een baan. De minst aantrekkelijke plek hier is misschien die waar het niet helemaal goed gaat, maar ook weer niet slecht genoeg om in te grijpen. Na verloop van tijd kan de vicieuze cirkel wel iemand dieper doen wegzakken en de energie wegnemen waardoor je je niet in staat voelt tot een echte verandering over te gaan. Maar niet getreurd, hoe dieper het dal is, hoe hoger de top kan zijn. Geluk is niet altijd iets wat gevonden moet worden. Het kan ook inhouden dat je moet loslaten wat niet gelukkig maakt, zodat je meer kunt zijn van wie je in essentie al bent – heel en compleet vanaf je geboorte. De maatschappij heeft je geleerd voor je geluk en waarde buiten jezelf te kijken, terwijl het ECHTE GESCHENK IN JOU zit in wie je van nature bent. Als je vanuit daar gaat leven, zal je geluk als een stabiele altijd aanwezige basis ervaren, die ook actief blijft bij tegenslag of als het even wat minder gaat.

En als er één voorwerp is dat gelukkig maakt, wat is dat voor jou? Zoals aangegeven heeft je omgeving veel invloed op hoe je je voelt. Voor ik in mei 2017 mijn baan heb opgezegd en ging reizen, heb ik al mijn spullen uitgesorteerd en volgens de Marie Kondo methode alleen gehouden wat mij vreugde bracht: ONLY KEEP WHAT BRINGS YOU JOY. Mijn tip is om alleen de dingen te bewaren die voor jou waardevol zijn. Dit zijn niet automatisch de dingen die nieuw en mooi zijn, maar dit is wat voor jou van betekenis is en waar je je direct goed door voelt als je ze ziet. Wat overblijft kun je doneren aan een goed doel. Zelf heb ik alles aan weeskinderen in India gegeven. Ook nieuw speelgoed heb ik hen gegeven, zodat je weet dat je er ook anderen echt blij mee maakt. Als ik nu om me heen kijk, zijn mijn meest waardevolle bezittingen niet ondergesneeuwd door allerlei dingen die maar half leuk zijn of die mogelijk ooit nog nuttig kunnen zijn. Ik zie alleen maar dingen die me bij voorbaat in een goede stemming brengen, omdat ze uitingen zijn van wie ik ben of als inspiratie dienen van wat ik graag nog meer wil cultiveren.

Heb je vragen of opmerkingen of gewoon zin in meer? Mail de redactie op info@thehappylab.be

[1]https://ggsc.berkeley.edu/what_we_do/event/the_science_of_happiness

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *